İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Niğde Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Hizmet Envanteri Tablosu

Otomatik alternatif metin yok.
T.C.
                                                                           
NİĞDE VALİLİĞİ                                                                            
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü                                                                            
EK-1  HİZMET ENVANTERİ TABLOSU                                                                            
SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN
ADI
HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA
   GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULAMAYACAĞI                                                                            
MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI  PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA  YAPMASI GEREKEN
DIŞ YAZIŞMALAR
MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI                                                                            
1 81287898 804.01 Gelen Evrak Resmi Kurumlardan Gelen Evraklar, Vatandaşlar ve Personel Dilekçelerinin Kayıt Edilerek İlgili Birime Gönderilmesi İşlemi Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (02.02.2015-29255 Resmi Gazete)

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071 sayılı kanun)

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (31.07.2009-27305 Resmi Gazete)
Kurumlar, Vatandaşlar, Personeller Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Dilekçe veya Resmi Evrak Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Sehven Gelen Evraklar İlgili Kuruma Gönderilmektedir. - 30 dakika * Sunulmuyor                                                                            
2 81287898 804.01 Giden Evrak Müdürlükler-
den Gelen Evrakların  Dış Kurumlara Gönderilmesi İşlemi
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (02.02.2015-29255 Resmi Gazete)

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071 sayılı kanun)

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (31.07.2009-27305 Resmi Gazete)
Kurumlar, Vatandaşlar, Personeller Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Resmi Evrak Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. - - 30 dakika * Sunulmuyor                                                                            
3 81287898 770 Eğitim işlemleri Temel mesleki eğitim, Görevde Yükselme Eğitimi, Mesleki Geliştirme Eğitimi, Hizmet içi Eğitim gibi çalışmalarda program hazırlanması ve ders müfredatının belirlenmesi 657 sayılı DMKnun 214. maddesi ve Devlet Memurları Genel Eğitim Planı Kurum personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - Yok Başvuru Formu Resmi Yazışma  Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Hizmet alımı yapılan eğitim kuruluşları * * * Sunulmuyor                                                                            
4 81287898 773 Staj İşleri Lise ve Üniversite öğrencilerinin staj başvurularının alınarak ilgili Müdürlüklerde staj sürelerinin tamamlanmasının sağlanması 3308 sayılı kanun Öğrenciler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Dilekçe Staj başvuru formu İkametgah ilmuhaberi 1 adet fotograf öğrenci belgesi Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Stajerin okulu ile yapılan yazışmalar * 1 Gün * Sunulmuyor                                                                            
5 81287898 774.05 Görevde Yükselme  Memur personellerin mevzuatta belirtilen uygun kadrolara atanmaları için yapılan eğitim ve sınav Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği  Yönetmeliği Kurum personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Dilekçe  Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Eğitim ve Sınavı Yapan Kurumla yapılan yazışmalar * * * Sunulmuyor                                                                            
6 81287898 903.02 Atama İşlemleri KPSS ile ilk defa kamu hizmetine alınma ve istifadan dönmek suretiyle atama. 657 S.K.54. ve 92.MD Kurumumuz ve diğer kamu kurumlarının eski personeli ile ilk defa KPSS sonucu Kurumumuza yerleştirilenler. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Açıktan Atama için Diploma, Sağlık Kurulu Raporu, Nüfus Cüzdanı  Adli sicil Kağıdı., KPSS sonuç bel. İkametgat belgesi,6 adet fotoğraf,  Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Devlet Personel Başkanlığı * 15 Gün * Sunulmuyor                                                                            
7 81287898 903.03 Terfi İşlemleri  Devlet memurunun disiplin cezası almamış olmasına ve hizmet süresine bağlı olarak derece ve kademesindeki değişikliklerle  ilgili işlemler 657 Sayılı Kanun Kurum Personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Ödül Ceza Tahkikat Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Yok * Derece (7 gün)
Kademe
(1 gün)
* Sunulmuyor                                                                            
8 81287898 903.05 İzin İşlemleri 657 sayılı kanuna tabi olarak verilen her türlü izin işlemleri 657 Sayılı Kanun Kurum Personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Dilekçe, mazerete eses belge, rapor v.s Resmi Yazışma  Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Yok * 1 Gün * Sunulmuyor                                                                            
9 81287898 903.06.01 Emeklilik   Hizmet Süresinin, Yaş Haddinin Doldurulması veya Malulen Emekliliğe Ayrılan Personelin  İşlemlerini Tamamlamak Mülga, 5434 sayılı Kanun Hükümleri, 657 sayılı DMK, 2829 sayılı SGK tabi olarak geçen hiz. birleştirilmesi,  Kurum Personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Dilekçe Fotoğraf Emeklilik Belgesi  Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı * 3 gün * Sunulmuyor                                                                            
10 81287898 912.02 Hususi Pasaport İşlemleri 657 sayılı Kanuna tabi en az 3. derece kadro olan personellerin talebi üzerine yapılan işlemler 5682 sayılı Pasaport
 Kanununun 3073
 sayılı kanunla değişik
 14.maddesinin 
Kurum Personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Dilekçe Fotoğraf Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. istanbul Emniyet Müdürlüğü * 3 gün * Sunulmuyor                                                                            
11 81287898 903.10 Aile Yardımı Bildirimi Aile durumunda değişiklik olan personellerin durumlarının güncellenmesi işlemeri 657 Sayılı Kanun 4857 sayılı kanun toplu iş sözleşmesi Kurum personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Aile Durum Bildirim Formu Dilekçe Kimlik fotokopisi  Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. yok * 1 gün * Sunulmuyor                                                                            
12 81287898 903.12 Hizmet Borçlanması (Askerlik) Askerlik görevini ifa eden personelin talepleri doğrultusunda askerlik hizmetinde geçen sürenin ilgilinin hizmet süresine dahil edilmesi  657 Sayılı  Kanun'un 83 ve 84. Maddeleri Kurum personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - 1-İlgilinin dilekçesi
2-657 Sayılı D.M.K. 83,84 Md. gereği
Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı * 3 gün * Sunulmuyor                                                                            
13 81287898 903.13 Kimlik ve Giriş Kartı İşlemleri Müdürlüğümüzde  görev yapan personellere ait kart düzenlemeleri 657 sayılı DMK nın 109 uncu maddesi; Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 5 inci maddesi Kurum personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - 1 adet fotoğraf Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. yok * 1 gün * Sunulmuyor                                                                            
14 81287898 915 Sendikalarla ilgili işlemler 4688 Sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerin uygulanması amacıyla sendika üye sayılarının tespiti ve yetkili sendikanın belirlenmesine ilişkin toplantı ve diğer işlemeler 4688 S.K. ile bu Kanunla ilgili yönetmelik, tebliğ ve genelgeler Kurum Personeli ve Memur Sendikaları Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Resmi Yazışma, Dilekçe   Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Sendikalar * 3 gün * Sunulmuyor                                                                            
15 81287898 903.02 İntibak ve Hizmet Değerlendirmesi ile ilgili İşlemler 657 sayılı kanun kapsamı dışında çalışılan hizmet sürelerinin birleştirilmesi ile öğrenim değişikliklerinde yapılan itibak işlemler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kurum Personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Dilekçe Mezuniyet belgesi Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı * 7 gün * Sunulmuyor                                                                            
16 81287898 903.06.04 Memuriyetten Çıkarılma Yüksek Disiplin Kurulunca devlet Memuruluğundan çıkarma cezası önerisi üzerine yapılan işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 125/E maddesi  Kurum Personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Disiplin soruşturması sonucu düzenlenen ve içerisinde 657 sayılı kanunun 125/E maddesine göre verilen disiplin kurulu kararı Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. İçişleri Bakanlığı * 6 ay * Sunulmuyor                                                                            
17 81287898 903.09.02 Mal Bildirimleri ile ilgili işlemler Ek ve Genel Mal Birimlerinin incelenmesi eksikliğin giderilmesi gerektiğince açıklama istenmesi işlemleri 3628 sayılı kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Kurum Personeli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Mal Bildirimi Formu 3628 sayılı kanun Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. * * 60 gün * Sunulmuyor                                                                            
18 81287898 841.01.01. Bütçenin Hazırlık çalışmaları  İl müdürlüğünün bütçesinin hazırlanması işlemlerini kapsar 5018(madde:9,12,13,60)
 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Harcama Birimleri  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - -   - Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.   Haziran sonuna kadar çağrı yapılır,  birimlerde Temmuz ayı içerinde  bütçe  teklifleri  Afad Başkanlığına gönderilir. Mevzuattaki sürelerle  * Sunulmuyor                                                                            
19 81287898 841.01.02. Ödenek Talebi ile Ek Bütçe İşlemleri Ödenek Talebi ile Bütçedeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde  işlemlerini kapsar 5018(madde:9)  Birimler  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - -    - Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.    -   Ocak ve Haziran ayı içinde Birimlerden gelen ihtiyaç listesine göre ödenek ile ek ödenek talebi Afad Başkanlığına gönderilir. 1 hafta * Sunulmuyor                                                                            
20 81287898 841.02.14 Avans-Kredi İşlemleri Merkezi yönetim bütçe kanunu ile üst sınırları belirlenmiş tutarlarda ivedi ve zorunlu giderler için verilecek avansın talebi ve dosyanın kapatılması işlemlerini kapsar 5018 (4.bölüm) Ön Ödeme Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik Birimler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Yalnızca birimler başvurmaktadır. Avans açmada başkanlık oluru gerekmekte, kapatırken fatura ve kanıtlayıcı diğer belgeler eklenmektedir. Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.   - Avans alımında 1 aylık sürede, kredide 3 ay içinde dosyanın kapatılması gerekir Talebin gelmesinden itibaren 10 dk'da avans açılır kapanır, Avans kapama süreleri ise mevzuat doğrultusunda gerçekleşir * Sunulmuyor                                                                            
21 81287898 934.02.19  Müteahhit Ödemesi (Ödeme Emri Hazırlık) Hakedişlerin hak sahiplerine ödenmesi işlemleirni kapsar 5018 (4.bölüm),    Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Müteahhitler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Vergi ve SGK borcu yoktur yazıları, Hakediş dosyası Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.  -  - 2 gün(başlangıçtan tamamlanana kadar) * Sunulmuyor                                                                            
22 81287898 934.02.19. Fatura Ödemesi Müdürlüğünün  su, elektrik, doğalgaz, telefon foturalarının takibi ve ödeme işlemlerini kapsar 5018 (4.bölüm),     Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Dağıtım şirketleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Fatura, banka dekontu, liste Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.  -  - 1 hafta * Sunulmuyor                                                                            
23 81287898 929 Maaş İşlemleri Personel maaşlarının hazırlanması işlemlerini kapsar 657 sayılı DMK, 5510 sayılı SGK kanunu ve diğer tebliğler Personel, Birimler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Özlük haklarını etkileyen belgeler Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.  - İşçilerde 14'ü memurlarda 15'i ödeme tarihleridir. Mevzuattaki sürelerde ödemeleri yapılmak üzere hazırlanır, ödemeleri yapılır * Sunulmuyor                                                                            
24 81287898 869 Kurumlara Yapılan Ödemeler (Emekli Sandığı) Emekli sandığı Genel Müd'den gelen evraklara yapılacak işlemleri kapsar 5510 sayılılı SG. Kanunu, 657 sayılı DMK,  ,Emekli Sandığı, Personel Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Emekli sandığından gelen yazılar Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.  -  -  - * Sunulmuyor                                                                            
25 81287898 929 Stajyer Maaş Ödemesi Stajerlerin maaşlarının hazılrnaması ve ödenmesi işlemlerini kapsar 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (18.madde) Stajyerler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Müdürlüklerden gelen görev yazıları Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.  - Her ayın 15'inde ödenir Her ayın 15'inde ödenmektedir. * Sunulmuyor                                                                            
26 81287898 849 Banka  Hesaplarının Takibi Bankaya havale edilen ödemeler ve bankaya yatan paraların ekstreler vasıtasıyla   kontrolü işlemleridir Mahalli İdareler Bütçe ve Muh. Yön. Bankalar Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Banka Extreleri Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.   - Günlük kontrol yapılır Günlük kontrol yapılır * Sunulmuyor                                                                            
27 81287898 934.01 Taşınır İşlemleri Taşınır malzemelerin kaydı ve yıl sonu hesaplarının hazırlanması işlemleridir 5018(3.bölüm) Taşınır Mal Yönetmeliği Harcama Birimleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Taşınır malzemenin kaydında fatura , Birime teslimde taşınır işlem fişi Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.  -  - Taşınır Teslimi; 5 dakika, Yıl Sonu işlemleri 2 ay, Terkin:15 gün * Sunulmuyor                                                                            
28 81287898 934.01 Doğrudan Temin  4734 sayılı kanunun 22. maddelerine göre idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği alım işlemleridir 4734 sayılı kanun Harcama Birimleri, İstekliler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Başkanlık onayı, işin mahiyetine göre teknik şartname,talep formu Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.  -  - Dosyanın hazırlanması 1 gün, işlemin tamamlanması işin mahiyetine göre değişir * Sunulmuyor                                                                            
29 81287898 934.01 Açık İhale Usulü Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale 4734 sayılı kanunun 19. maddesine göre yapılacak alım işlemleridir 5018 (madde:26,27,28) Harcama Birimleri, İstekliler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Başkanlık onayı, işin mahiyetine göre teknik şartname,talep formu, ödenek yazısı Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Yazışma olmaz Ekap'a ihale girişi yapılır. İhalenin başlangıç ve ilan süresi, sözleşme süresi, itiraz süreçleri göz önüne alınarak       2-2,5 ay  İhalenin başlangıç ve ilan süresi, sözleşme süresi, itiraz süreçleri göz önüne alınarak yaklaşık 2-2,5 ay  * Sunulmuyor                                                                            
30 81287898 934.01 Pazarlık Usulü İhale 4734 sayılı kanunun 21. (b ve f) maddelerine göre ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü alım işlemleridir 4734 sayılı kanun Harcama Birimleri, İstekliler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Başkanlık onayı, işin mahiyetine göre teknik şartname,talep formu, ödenek yazısı Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir. Yazışma olmaz Ekap'a ihale girişi yapılır. İhalenin başlangıç ve ilan süresi, sözleşme süresi, itiraz süreçleri göz önüne alınarak    2-2,5 ay  İhalenin başlangıç ve ilan süresi, sözleşme süresi, itiraz süreçleri göz önüne alınarak yaklaşık 2-2,5 ay  * Sunulmuyor                                                                            
31 81287898 755.07.04 Teminat Mektupları (Kabul Ve İade ) Teminat mektuplarının kabulü ve geri iadesi işlemleridir Mahalli İdareler Bütçe ve Muh. Yön (m.395) 4734 sayılı kanunun 13. maddesi Harcama Birimleri, Teminat Mektubu Sahibi Firmalar Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - -  Kabulde; birimin yazısı,tahsilat makbuzu veya banka teminat mektubu. İadede ise:Birimin yazısı SKG ilişiksiz belgesi, Vergi borcu yoktur yazısı, yetki blegesi Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.  -    - 5 dk. * Sunulmuyor                                                                            
32 81287898 612.02 Kadro  Dağılım Cetvelleri, Yan Ödeme Cetvelleri, İlişkin Ön Mali Kontroller Yapmak Kadro dağılım cetvelleri,  yan ödeme cetvelleri, yapılacak ön mali kontrol işlemleridir 5018 (m:55,56,57,58, 60) Mah İd. Bütçe ve Muh Yön.,657 s. DMK, Harcırah Kanunu 48.madde, İç Kontrol ve Ön Mali kontr. İlişkin Yönetmelik Harcama Birimleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - -  - Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.  - Ödenek aktarma:2 iş günü,               Seyahat Kartı Listesleri:3 iş günü, Kadro Dağılım cetvelleri:5 iş günü,    Yan Ödeme Cetvelleri:Bakanlar Kurulu Kararına göre, Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri:5 iş günü içinde mevzuatta belirtilen sürelerde * Sunulmuyor                                                                            
33 81287898 953.01.01 İl İlçe Daire ve Müessese Sivil Savunma Planları Planlarla ilgili iş ve işlemlerin takibi 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Kurum Kuruluş ve Özel Müesseseler Başbakanlık               Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Komisyonu kararıra istinaden hazırlanır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü - - - - - -81287898                                                                            
34 81287898 953.02.02.07 İl İlçe Kaynak Sayım Cetvelleri İl İlçe Kaynak sayım cetvellerinin güncelenmesi Aralık ayı sonuna kadar tamamlanır, Milli Savunma Bakanlığına ve İl Garnizon Komutanlığına gönderilir İl İlçe Kaynak sayım yönergesi (MSY:82-5A) Kurumlar Başbakanlık               Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - -     Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü                                                                                        
35 81287898 951.04.14 Yangın Yönergesi İl Müdürlüğü  binasına ait yangın yönergesi hazırlanmış olup her yıl güncellenmektedir. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik (2007/12937 sayılı) Belediye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Başbakanlık               Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - -     Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü       Ocak ayı içerisinde yapılır.                                                                                
36 81287898 951.04.14 Yangın İstatistiği Yangın İstatistik verilerinin doldurularaka AFAD Başkanlığına gönderilmesi 27.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği Başbakanlık               Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  Başbakanlık               Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - -     Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü       Şubat Ayı içerisinde                                                                                
37 81287898 950 Arama Kurtarma Hizmetleri Afetzede veya Kazazadenin yerinin tespiti ve güvenli bir yere nakli 5902 Sayılı AFAD Kanunu,7269 Sayılı Doğal Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Vatandaşlar Başbakanlık               Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Vatandaşların veya Resmi Kurumların ihbarı. Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü veya 112 Acil Çağrı Merkezi    Vakaların  Raporlanması ve dosyalanması Başbakanlık  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına      Aydes üzerinden bilgi verilmesi  -  -   Sunulmuyor                                                                            
38 81287898 953-02         953-03    Sefer görev emirli araçlar Sefer Görev Emri  verilen araçların  Sefer Görev Emrinin olup olmadığının sorgulanması 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Vatandaşlar Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Vatandaşların dilekçesi Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü   Araç şehir dışındaysa, İlgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile yazışma yapmak.  - 1 Gün   Sunulmuyor                                                                            
39 81287898 754 Kurum Görüşleri Resmi Kurumlardan, Vatandaşlardan ve  Özel Kuruluşlardan gelen dilekçelere kurum görüşü verilmesi 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Kurumlar                  Vatandaşlar                Özel Kuruluşlar  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Dilekçe veya Resmi evrak Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.  - 2 Ay 15 Gün   Sunulmuyor                                                                            
40 81287898 774 Eğitim İşleri Resmi Kurumlardan , Vatandaşlar veÖzel Kuruluşlara verilen eğitim işleri 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığnın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Kurumlar                  Vatandaşlar                 Özel Kuruluşlar  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Dilekçe veya Resmi Evrak Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü Gerektiğinde   Kurum içi tüm  Şube Müdürlükleri ile  yazışma yapılabilmektedir.  -  - 15 Gün   Sunulmuyor                                                                            
41 81287898 952.06.03 Afetlerin Hak Sahipliği İşlemleri Meydana gelen afetler sonucunda Hak Sahipliği kabul edilecek/edilmeyecek kişiler için yapılan iş ve işlemler. 7269 Sayılı umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 29. maddesi ve İlgili Yönetmelik.  Gerçek Kişiler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Muhtarlıkça onaylı talip ve taahhütname,           Mülkiyet Belgesi (tpu kaydı vs.),Talep ve taahhütname verecek kişinin bir adet nüfuz cüzdan fotokopisi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü  - Kaymakamlıklar ve Belediye Başkanlıkları Hak Sahipliği işleminin başma tarihinden itibaren 2 Ay TT verme süresi bittikten sonra itiraz süreleri ile birlikte 2 Ay 20 Niğde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Web sitesinde yer alan "Duyurular" başlığı adı altında sunulmaktadır.                                                                            
42 81287898 952.06.04 Borçlandırma       (Hak Sahipliği olanların borçlandırma işlemleri) Hak sahipliği kabul edilen afetzedelerin ilgili banka aracılığı ile borçlandırma işlemlerinin yapılması 7269 Sayılı umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 40. maddesi ve İlgili Genelge Gerçek Kişiler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Hak Sahibinin kimlik belgesi (3 nüsha açık borçlandırma senedi muhtar/aza , hak sahibince imzalanır.) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İlgili Banka Şubesi Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü  - İlgili Banka Şubesi 2 Ay 2 Ay 20 Niğde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Web sitesinde yer alan "Duyurular" başlığı adı altında sunulmaktadır.                                                                            
43 81287898 952.05.01 Hasar Tespiti İşlemleri Afetten zarar görenlerin konutlarında hasar tespiti yapılarak kendilerine yardım yapılması talebi 7269 Sayılı umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ve Hasar Tespit Genelgesi. Gerçek Kişiler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Dilekçe İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü  -  - 2 İş günü 2 İş günü 50 Sunulmuyor                                                                            
44 81287898 756.01 Borcu biten afet konutunun tapu devrinin yapılabileceğine dair yazı. Borcu biten afet konutunun tapu devrinin yapılabilmesi için  Milli Emlak ve Tapu Müdürlüğüne yazı. 7269 Sayılı umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun  Gerçek Kişiler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü - - Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Afet konutunun borcunun bittiğine dair bankadan alınacak borcu yoktur yazısı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü  Memur, Şube Müdürü, İl Müdürü  - Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Tapu Müdürlüğü 2 İş günü 2 İş günü 10 Sunulmuyor                                                                            
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                    Şevki TÜRK                                                                            
                                    İl Müdür V.