İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Niğde Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

STAJ DUYURUSU 19 Haziran 2018

 

AFAD Staj Yönergesi kapsamında mesleki ve teknik eğitim liselerinin öğrencileri için öğretim yılı içerisinde (Eylül-Haziran ayları arasında), ön lisans ve lisans öğrencileri için ise yaz tatili döneminde (Haziran-Eylül ayları arasında) Niğde AFAD İl Müdürlüğümüzde staj yapma imkanı bulunmaktadır.

      Staj başvuruları, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte yapılması gerekmektedir.

 • Okullarından alacakları staj zorunluluk belgesi,
 • Öğrenim görülen eğitim kurumundan alınan resmi öğrenci belgesi,
 • Öğrencinin not ortalamasını gösterir belge,
 • 2 Adet Fotoğraf,
 • Staj yapmak istediğine dair dilekçe,
 • Staj Başvuru Formu,
 • 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, bu kanun kapsamında ödenmesi gereken sigorta priminin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödeneceğini gösterir belge.

  Afad Staj Yönergesi

   Staj Dilekçe