İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Niğde Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

KAPODAKYA YER BİLİMLERİ SEMPOZYUMUNA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİ İLE KATILDIK 31 Ekim 2018

24-26 Ekim tarihlerinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde düzenlenen Kapadokya yerbilimleri sempozyumuna Müdürlüğümüz İyileştirme ve Planlama Risk Azaltma personellerinden, Jeoloji Mühendisi Selami Kılıçel ve Jeofizik Mühendisi Kaan Öcal İnşaat Yük. Müh. Hakan Karaca, Şehir Plancısı Serkan Gökalp 4 adet bildiri göndererek katkıda bulunmuşlardır.

     Üç günlük sempozyum süresince teknik personelimiz; “Kapadokya Bölgesinde Kuraklık Durumu Değerlendirmesi”, “Doğal Afetler Sigortalar Kurumu (DASK), Güncel Etkinliği ve Geleceği”, Niğde’de Doğal Afetler, Tehlikeler, Önleme ve Zarar Azaltma Çalışmaları” ve “Düzleştirilmiş Sismisite Kullanılarak Kapadokya Bölgesi Sismik Tehlikesinin Belirlenmesi”  konuları ile ilgili sunumlar gerçekleştirmiştir. Kongre Merkezinde açılan stant da Planlama ve Risk Azaltma Şubemizce yürütülmekte olan  “Bütünleşik Tehlike Haritaları” ve “Afete Maruz Bölge Sayısallaştırma”  işleri ile ilgili hazırlanmış olan haritalar sergilenerek Müdürlüğümüzün teknik işleri ile ilgili tanıtım çalışmaları da yapılmıştır